اخبار سهام

31, می, 2022

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۳۷۸۳ (فگستر)

بدینوسیله از کلیه سهامداران  محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت منتهی به سال […]
25, ژوئن, 2023

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان(سهامی عام)

25, ژوئن, 2023

مجمع عمومی فوق العاده شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان(سهامی عام)

28, ژوئن, 2023

گزارش برگزاری مجمع شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان در تاریخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۲ در مجموعه فرهنگی تلاش برگزار شد.در این مجمع که با حضور ۶۸ درصد از […]