صادق الماسی

30, دسامبر, 2023

اطلاعیه شماره یک امور سهام در خصوص توزیع سود

1, ژانویه, 2023

اطلاعیه

31, می, 2022

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۳۷۸۳ (فگستر)

بدینوسیله از کلیه سهامداران  محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت منتهی به سال […]
13, ژانویه, 2022

اطلاعیه شماره ۲ امور سهام