صادق الماسی

1, ژانویه, 2023

اطلاعیه

31, می, 2022

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۳۷۸۳ (فگستر)

بدینوسیله از کلیه سهامداران  محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت منتهی به سال […]
13, ژانویه, 2022

اطلاعیه شماره ۲ امور سهام

19, اکتبر, 2021

اطلاعیه امور سهام