آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۸۸۴۱ (فتوسا)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۳۷۸۳ (فگستر)
17, ژوئن, 2021
مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان برگزار شد
27, ژوئن, 2021

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۸۸۴۱ (فتوسا)

بدینوسیله از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 که در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 در محل تهران، سعادت‌آباد، خیابان سرو غربی، بین میدان کتاب و چهارراه سرو، پلاک 126، طبقه اول برگزار می‌گردد، حضور به‌هم‌رسانند.

دیدگاه ها بسته شده است