خط مشی کیفیت

f8b46c76-7d75-41ff-b673-1e763d42d6d0-large

شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان به عنوان شرکتی پیشرو در زمینه تولید شمش روی در کشور تلاش می کند که جایگاه و مقام خود را در بین شرکت های تولید کننده این محصول ارتقاء دهد و برای دستیابی به بازارهای جهانی  مساعی خود را بکار برد.

در همین راستا شرکت با عرضه به موقع، تولید بدون نقص و ارائه محصول خود با بهترین کیفیت ممکن و قابل رقابت، وپاسخگوئی به خریداران،جهت ارتقاء رضایت مشتریان نهایت تلاش خود را نموده و در اینمورد از هیچ کوششی دریغ نمی کند.

شرکت مشتریان خود را شریک سازمان تلقی نموده و با برقراری ارتباط با آنان از نقطه نظراتشان برای بهبود کیفیت و ارائه خدمات مطلوبتر استفاده می نماید.

اصلی ترین منابع شرکت نیروی انسانی آن است که همواره آموزش و توسعه توانائی ها و مهارت ها و جلب مشارکت آنان و جبران خدماتشان مورد توجه شرکت می باشد. شرکت همواره در حفظ محیط زیست می کوشد.