استراتژی

 

strategy.1

 

 

 • در نظر داشتن منافع خریداران محصول
 • تولید محصولات با کیفیت بالا و در سطح استاندارد
 • کنترل و مراقبت شرایط کار برای رعایت استانداردهای زیست محیطی
 • افزایش منافع ذینفعان شرکت از طریق تولید شمش روی با خلوص و کیفیت برتر
 • اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

     اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت این کمک را به مدیران می کند که بتوانند نظام هماهنگی رادر استفاده از نیروی کار داشته باشند و بتوانند برنامه ریزی های لازم رادر جابجایی، ارتقاء و سیاستگذاری جذب داشته باشند. 

 • سیستم اطلاعات منابع انسانی
  با استفاده از پایگاههای داده اطلاعات در ارتباط با نیروی انسانی سازمان، اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری مدیران ارشد شرکت (بهسازی، آموزش، استخدام، ارزشیابی، ارتقاء و…) در خصوص مدیریت منابع انسانی فراهم می سازد.

 

 • تدوین استراتژی منابع انسانی
  تدوین استراتژی منابع انسانی در شرکت به منظور مدیریت و اداره استراتژیک پایدار، با ارزش ترین دارائی‌های شرکت، یعنی کارکنانی که در شرکت کار می کنند و منفرداً در کنار هم به شرکت در وصول به اهداف کمک می کنند.