تندیس

 

 

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۸_۱۴-۳۵-۱۳

تندیس نمونه واحد صنعتی سال ۱۳۹۶