مزایده و مناقصه

از تامین کنندگان محترم تقاضا می شود برای دریافت فایل مزایده و مناقصه شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان برروی فایل کلیک نمایند.

دانلود فایل مزایده و مناقصه

تامین کنندگان محترم لطفا پس از پر کردن فایل ، به ایمیل www.tadarokat@zgrf.ir ارسال نمایید.

 

 

مناقصه-و-مزایده